logoheader.png

Assessments

Selectie- en ontwikkelassessments zijn bij Drives@Work een interventie op zich. Onze aanpak is open, transparant, confronterend en uitdagend. Tijdens het interview en de praktijksimulaties krijgen kandidaten feedback en op basis daarvan meer kansen om te laten zien wat zij in huis hebben. Het idee hierachter is eenvoudig: wat je niet in huis hebt, kan je niet laten zien. Factoren die een adequate meting kunnen verstoren worden hiermee geminimaliseerd. Wij weten echt wat mensen kunnen. En wat mensen willen. Want om het beeld compleet te maken, wordt altijd een drijfverentest afgenomen. Zo ontdek je of mensen ook in de dagelijkse praktijk laten zien wat zij kunnen.

Wij kunnen je helpen bij het realiseren van onderstaande wensen:

  • Je wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt voordat je iemand aanneemt.
  • Je wilt weten of je medewerker ook na de promotie succesvol gaat functioneren.
  • Je wilt een concreet ontwikkeladvies voor jezelf of een medewerker.
  • Je wilt een assessment dat iemand in beweging brengt.
  • Je wilt een heldere rapportage die leidt tot een geaccepteerde beslissing.
  • Je wilt inzicht hebben in iemands gebruiksaanwijzing. 

Naar overige diensten